برخی از فرقه‌های اسلامی بر این باورند که پیامبر اسلام و حتی دیگران غیب می‌دانند و درین باره روایات و دلایل محکم به گمان خود دارند، قرآن که کلام الله و صحیح‌ترین مدرک اسلامی است به صراحت تمام به پیامبر دستور می‌دهد که نسبت به این مطلب دیدگاه خود را طبق کلام الله اظهار بفرماید […]

پاسخ قرآنی و نبوی به آنان که پیامبر را غیب‌دان تصور می‌کنند!برخی از فرقه‌های اسلامی بر این باورند که پیامبر اسلام و حتی دیگران غیب می‌دانند و درین باره روایات و دلایل محکم به گمان خود دارند،

قرآن که کلام الله و صحیح‌ترین مدرک اسلامی است به صراحت تمام به پیامبر دستور می‌دهد که نسبت به این مطلب دیدگاه خود را طبق کلام الله اظهار بفرماید تا مجالی برای بهانه تراشی باقی نماند!

«قُلْ لاٰ أَمْلِكُ لِنَفْسِی نَفْعاً وَ لاٰ ضَرًّا إِلاّٰ مٰا شٰاءَ اَللّٰهُ وَ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ اَلْغَیبَ لاَسْتَكْثَرْتُ مِنَ اَلْخَیرِ وَ مٰا مَسَّنِی اَلسُّوءُ»  ﴿۱۸۸﴾

(ای پیامبر) بگو: «جز آنچه خدا بخواهد، براى خودم اختیار سود و زیانى ندارم، و اگر غیب مى‌دانستم قطعا خیر بیشترى (از منافع دنیوی) مى‌اندوختم و هرگز به من آسیبى نمى‌رسید.» (۱۸۸ اعراف)

از تامل در آیه کریمه معلوم می‌شود که:

پیامبر به بندگی خود اعتراف دارد و  نسبت مالکیت نفع و ضرر را – که صفت خاصه الله است – از خود نفی می‌کند.

همچنین از دانایی غیب اعلان برائت می‌کند و بر آن نیز دلیل اقامه می‌کند تا هیچ فردی آن را بر هضم نفس و تواضع حمل نکند؛ «اگر غیب می‌دانستم بسیاری از منافع دنیوی به دست می‌آوردم و هیچ رنجی به من در طول زندگی نمی‌رسید.»

بنابرین اگر پیامبر صلی الله علیه وسلم الان زنده می‌بود و کسی از به اصطلاح عاشقان رسول می‌گقت: یا رسول الله شما دانای غیب هستی!!!

قطعا پیامبر همین آیه را در ردّ او می‌خواند.

به تبعیت از ایشان حتما پاسخ امامان و بزرگان دین در حق کسانی که آنان را غیب دان می‌فهمند همین آیه است.

پاسخ به اشکال

اگر پیامبر غیب نداند و مالک نفع و ضرر حتی خودش هم نباشد پس او چه هست؟

الله می‌فرماید ای پیامبر! شما چنین پاسخ بدهید:

«إِنْ أَنَا إِلاّٰ نَذِیرٌ وَ بَشِیرٌ لِقَوْمٍ یؤْمِنُونَ» (اعراف ۱۸۸) من تنها بیم‌دهنده و بشارتگر  هستم براى گروهى که ایمان مى‌آورند؛ یعنی مالکیت نفع و ضرر و علم غیب صفات خدایی‌اند نه من.

نویسنده: عبدالحکیم سیدزاده