فقط با حداقل هفت ميليون تومان می‌توانید در اين امر خیر شريک شويد.

به اطلاع عموم اهل خیر رسانیده می‌شود: مدرسه علوم دينى عين‌العلوم گُشت در نظر دارد قربانى‌هاى شما خیرین محترم – که برای خویش یا رفتگان‌تان در نظر دارید یا قربانی برای رسول‌الله صلی الله علیه وسلم – را به وکالت از شما انجام داده و گوشت آن را به مصرف طلاب برساند.

با حداقل هفت ميليون تومان می‌توانید در اين امر خیر شريک شويد.

آخرین مهلت: صبح عید قربان

 شماره کارت‌هاى بانکى مدرسه علوم دينى عين العلوم گشت سراوان:  
 بانک ملى:
۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۵۳۹۰۴۷
 بانک تجارت:
۵۸۵۹۸۳۷۰۰۶۲۶۶۷۸۳
 بانک صادرات:
۶۰۳۷۶۹۷۶۴۷۵۷۳۷۲۱

 بعد از واريز، حتما نام و متن یا عکس فیش واريزى‌تان را به شماره ذيل – به صورت پیامک یا واتساپ و تلگرام – بفرستيد:
۰۹۳۹۳۵۳۱۸۱۸