استاد مفتی محمدزکریا دهواری دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱    برخی از مواردی که در این ویدیو می‌توانید ببینید: مسح بر موزه دیون معاملاتی به نرخ روز نماز اوابین دعای دسته‌جمعی بعد از ختم قرآن برگزاری جلسه ختم قرآن در منزل زکات ماشین‌های سنگین و کارخانجات دختران حضرت رسول صلی الله علیه وسلم وفات یا شهادت […]

استاد مفتی محمدزکریا دهواری
دوشنبه ۵ دی ۱۴۰۱

 

 برخی از مواردی که در این ویدیو می‌توانید ببینید:
مسح بر موزه
دیون معاملاتی به نرخ روز
نماز اوابین
دعای دسته‌جمعی بعد از ختم قرآن
برگزاری جلسه ختم قرآن در منزل
زکات ماشین‌های سنگین و کارخانجات
دختران حضرت رسول صلی الله علیه وسلم
وفات یا شهادت حضرت فاطمه رضی الله عنها؟!!
تحصیل بانوان از نظر شرعی و تعطیل کردن دانشگاه‌های افغانستان از طرف امارت اسلامی