أبو الحسن بن قفل رحمه‌الله می‌فرماید:
کودکان پنج ویژگی دارند که اگر بزرگسالان در ارتباط با پروردگارشان آنها را رعایت می‌کردند، از اولیاء الهی می‌شدند:

۱- به رزق و روزی اهمیت نمی‌دهند؛
۲- هنگام بیماری از خالق‌شان شکایت نمی‌کنند؛
۳- با هم غذا می‌خورند؛
۴- هنگام ترس از چشم‌هایشان اشک جاری می‌شود؛
۵- در اختلافاتشان، زود صلح می‌کنند.

حسن المحاضره في تاريخ مصر والقاهره، امام جلال‌الدین سیوطی ۱/۵۲۱
ترجمه: عبدالحمید دهواری