حضرت شیخ الإسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله: اگر ما اهل سنت در دهه محرم لباس سیاه نمی‌پوشیم و مراسم عزاداری برگزار نمی‌کنیم این هرگز به معنای آن نیست که در قبال حادثهٔ شهادت حضرت امام حسین رضی الله عنه غمگین نیستیم، بلکه این براساس یک مسئله فقهی است که در عقیده اهل سنت وجود دارد. […]

حضرت شیخ الإسلام مولانا عبدالحمید حفظه الله:
اگر ما اهل سنت در دهه محرم لباس سیاه نمی‌پوشیم و مراسم عزاداری برگزار نمی‌کنیم این هرگز به معنای آن نیست که در قبال حادثهٔ شهادت حضرت امام حسین رضی الله عنه غمگین نیستیم، بلکه این براساس یک مسئله فقهی است که در عقیده اهل سنت وجود دارد.
آنچه همه ما شیعه و سنی بر آن اتفاق نظر داریم، اتباع از سیره و عملکرد این بزرگان و پاکان است. باید از عبادت و تقوای آن بزرگان اتباع کنیم و هر کس بر اساس اعتقادش بر دین عمل کند. باید در هر حالي وحدت و اخوت را حفظ کنیم. (گفتار ماندگار، خطبهٔ ۱۳۹٦/۰۷/۰۷)