سوال: در بعضی مناطق رسم بر این است که در روزهای سوم، دهم، چهلم، و … برای ایصال ثواب به میت، غذا پخته و به مردم می‌دهند، حال بعضی در همان روزها به جای غذا، مبلغی پول به مکتب می دهند. آیا دادن این مبلغ به مکتب جایز است یا خیر؟   جواب: ایصال ثواب […]

سوال: در بعضی مناطق رسم بر این است که در روزهای سوم، دهم، چهلم، و … برای ایصال ثواب به میت، غذا پخته و به مردم می‌دهند، حال بعضی در همان روزها به جای غذا، مبلغی پول به مکتب می دهند. آیا دادن این مبلغ به مکتب جایز است یا خیر؟

 

جواب: ایصال ثواب از نظر شریعت درست است و ثواب اعمال خیر به میت می رسد، البته نباید آن را به یک روز خاص و ضروری کرد؛ مانند سوم و چهلم.

لذا بدون خاص دانستن روز سوم یا چهلم، می تواند به مکتب یا مدرسه دینی یا فقیری به این نیت کمک بکند.

 منابع:
۱- فی الرد تحت قوله( و باتخاذ طعام لهم ) و یکره اتخاذ الضیافة من الطعام من اهل المیت لانه شرع فی السرور لا فی الشرور، و هی بدعة مستقبحة…ردالمحتار علی الدرالمختار کتاب الصلاة، باب صلاة الجنازة ۱۴۸/۳ ط:دارالکتب العلمیة.

 

 دارالإفتاء عین العلوم گشت
شمارهٔ فتوا: ۱۴۱/۱۹۰/۱۵۹۱۴