مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به صدور حکم حبس ابد برای برنتون تارانت عامل حمله تروریستی به مساجد «نور» و «نوورد» در شهر کرایست چرچ نیوزیلند، در توئیتر نوشت: “تنها با اتحاد می‌توانیم اسلام‌هراسی و بیگانه ستیزی که تهدیدی علیه بشریت هستند را شکست دهیم”./آناتولی

 مولود چاووش‌اوغلو، وزیر امور خارجه ترکیه در واکنش به صدور حکم حبس ابد برای برنتون تارانت عامل حمله تروریستی به مساجد «نور» و «نوورد» در شهر کرایست چرچ نیوزیلند، در توئیتر نوشت: “تنها با اتحاد می‌توانیم اسلام‌هراسی و بیگانه ستیزی که تهدیدی علیه بشریت هستند را شکست دهیم”./آناتولی