هزاران نفر از آمریکایی‌های سیاه‌پوست در زندان‌های آمریکا به دین اسلام گرویده‌اند. به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از «rahyafteha»، این تازه مسلمانان تأکید کردند: آن‌ها در داخل زندان چیزی جز وقت و کتاب ندارند، و الگو و پیشوای آن‌ها پیامبر است و پس از آزادی می‌خواهند انسان‌های بهتری برای جامعه باشند. زندانیان مسلمان همچنین اظهار […]

گرایش به اسلام در بین زندانیان سیاه پوست در زندان های آمریکاهزاران نفر از آمریکایی‌های سیاه‌پوست در زندان‌های آمریکا به دین اسلام گرویده‌اند.

به گزارش سنت‌آنلاین به نقل از «rahyafteha»، این تازه مسلمانان تأکید کردند: آن‌ها در داخل زندان چیزی جز وقت و کتاب ندارند، و الگو و پیشوای آن‌ها پیامبر است و پس از آزادی می‌خواهند انسان‌های بهتری برای جامعه باشند.

زندانیان مسلمان همچنین اظهار کردند: زمانی که از زندان آزاد خواهند شد به جهان اعلام خواهند کرد که اسلام آن چیزی نیست که در رسانه‌ها نشان داده می‌شود.

در این بین، یکی از زندانیان که بعد از پنج سال از زندان آزاد شده بود با اشاره به بهتر شدن رفتارش گفت: چیزی که سبب گرویدنم به اسلام شد، این بود که یاران پیامبر تعداد اندکی بودند.

گفتنی است، مسلمانان چیزی کمتر از یک درصد جمعیت ایالات متحده را تشکیل می‌دهند و بیشتر آن‌ها در ایالت‌های شرقی متمرکز شده‌اند.