✅ اولين چيزى که خيلى مهم است اين‌ است که ما بايد مد نظر داشته باشيم اخلاص است، حديث اول صحيح بخارى همين را مى‌رساند؛ پيامبر صلى‌الله‌عليه وسلم فرمود: «إنما الاعمال بالنيات.» ✅ تنها هدف خواندن نباشد؛ بلکه هدف عمل و تبليغ باشد يعنى آنچه ما دانستيم و بر آن عمل کرديم به ديگران هم […]

✅ اولين چيزى که خيلى مهم است اين‌ است که ما بايد مد نظر داشته باشيم اخلاص است، حديث اول صحيح بخارى همين را مى‌رساند؛ پيامبر صلى‌الله‌عليه وسلم فرمود: «إنما الاعمال بالنيات.»
✅ تنها هدف خواندن نباشد؛ بلکه هدف عمل و تبليغ باشد يعنى آنچه ما دانستيم و بر آن عمل کرديم به ديگران هم برسانيم.
✅ براى اينکه هر عملى مفيد باشد لازم است که آداب آن عمل رعايت شود؛ زيرا همين آداب و مستحبات بسيار بسيار مهم هستند.
✅ رعايت آداب وقتى که از طرف مدارس و جامعات مقرر شود، لازم است که انجام شود؛ زيرا رعايت آن باعث مي‌شود که در علم و عمل ما ترقي حاصل شود.
✅ آداب در اينجا مختلف هستند: ۱ – ادب علم که ما براي حصول علم بايد فروتن و خاشع باشيم؛ ۲ – ادب کتب، از يک جهت در گذاشتن کتاب‌ها ترتيب رعايت شود مثلا کتب تفسير و حديث بالا گذاشته شوند و کتب منطق و فلسفه پايين گذاشته شوند و چيز ديگري که اينجا مهم است تميز نگه‌داشتن کتاب است؛ ۳- احترام اساتيد، زيرا همانطور که کتاب سبب علم است، استاد هم سبب علم است؛ ديگر ادب مدرسه، اتاق و کلاس رعايت شود.

✅ ایشان در بخش دیگر از سخنان خود برخی از قوانین و ضوابط عین العلوم را به طلاب متذکر شد و به پایبندی به نماز جماعت و مطالعه و تکرار و رعایت قوانین تاکید کرد.
✅ همچنین ایشان افزود با توجه به افزایش دوبارهٔ بیماری کرونا نکات بهداشتی و فاصله اجتماعی حتما رعایت شوند و از خارج شدن غیر ضروری پرهیز شود.