حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله از آن جمله حوادثی هستند که می‌توانند ترجمان انسانیت و معنابخش همدلی و ایثار باشند. اگر امروز سیل عزمِ برکندنِ بنیان گلستان را کرده است، دیروز زلزله ریشه زندگی کرمانشاه را نشانه رفته بود. اما آنچه که توانست ریشه زندگی در کرمانشاه را زنده بدارد و جوانه‌های زندگی را […]

گلستان نیازمندِ همدلی و مهربانی ماستحوادث طبیعی همچون سیل و زلزله از آن جمله حوادثی هستند که می‌توانند ترجمان انسانیت و معنابخش همدلی و ایثار باشند.

اگر امروز سیل عزمِ برکندنِ بنیان گلستان را کرده است، دیروز زلزله ریشه زندگی کرمانشاه را نشانه رفته بود.

اما آنچه که توانست ریشه زندگی در کرمانشاه را زنده بدارد و جوانه‌های زندگی را در این استانِ زلزله‌زده شکوفا کند ، اول لطفِ الهی بود و سپس همت بلند و عزمِ جّزمِ ملت بزرگ ایران و صد البته مدیریت مطلوب بحران توسط استاندار محترم کرمانشاه (مهندس بازوند).

اگر امروز گلستان گرفتار سیل و ویرانی است، در واقع گوشه‌ای از تن و روح ما گرفتار است.

ملت بزرگ ایران باید بار دیگر وحدت و انسجام را در گلستانِ عزیز ترجمه کنند.

مردم باید همت بلند دارند و عزم جزم کنند که باری دیگر سیل و زلزله را به زانو در بیاورند.

اگر چه عزت نفس و طبع والای مردمان بزرگ گلستان حکایت از غنای طبع آنها دارد، اما کسی نیست که نداند در این قبیل پیشامدها کمک و همیاری‌های مردم در کنار همدردی و همدلی‌ها تسکین دهندۂ آلام ناشی از این بحرانهاست.

امروز هم گلستان به مهربانی‌های ما نیاز دارد و هم ما به گلستان برای آزمونِ بودن‌ها و انسانیت خود نیازمندیم.

حضور کمک‌های مردمی در گلستان نشان از وحدت و انسجامی می‌دهد که بیانگر فرهنگ و تمدن ایرانی اسلامی ما دارد و ما به سختی نیازمند تجدید و حفظ این فرهنگ ارزشمند هستیم.

لذا عاجزانه به عنوان یک هموطن از ملت شریف ایران فارغ از نژاد و قوم و مذهب التماس محبت و مهربانی نسبت به هموطنان عزیزِ گلستانی را دارم.

مدیریت مطلوب این بحران توسط مسئولین استان گلستان می‌تواند تسهیل کننده و عامل بسیار مؤثری در کاهش خسارات و جبران عواقب ناشی از این سیل باشد که باید مدنظر مدیران استانی و کشوری قرار بگیرد.

نویسنده: سید علاالدین حیدری/ کرمانشاه