شوک حادثۀ ترور وحشیانۀ مسلمانانِ مظلوم و بی‌دفاع در نیوزیلند همچنان بسیاری از مردم دنیا را که تصاویر دلخراش این حادثه را تماشا کرده‌اند، رها نمی‌کند. این حادثه نشان داد که وحشی‌گری در غرب همچنان چهرۀ وحشتناکی دارد و به شدت بشر امروز را تهدید می‌کند. نوشته‌های روی خشاب‌ها و اسلحه‌ای که عامل کشتار با […]

گلوله‌های تنفر و تعصب و نژادپرستیشوک حادثۀ ترور وحشیانۀ مسلمانانِ مظلوم و بی‌دفاع در نیوزیلند همچنان بسیاری از مردم دنیا را که تصاویر دلخراش این حادثه را تماشا کرده‌اند، رها نمی‌کند.

این حادثه نشان داد که وحشی‌گری در غرب همچنان چهرۀ وحشتناکی دارد و به شدت بشر امروز را تهدید می‌کند. نوشته‌های روی خشاب‌ها و اسلحه‌ای که عامل کشتار با آن مسلمانان مظلوم را هدف قرار داد، خبر از آن می‌دهد که عمق فاجعۀ شهر کرایست چرچ نیوزیلند بیش از آن چیزی است که ما تصور می‌کنیم

. تک تک آن کلمه‌ها گلوله‌هایی زهرآگین به قلب امنیت بشر امروز هستند و آنان که داعیه‌دار صیانت از حقوق بشر هستند و فقط مسلمانان را ناقض حقوق بشر می‌دانند، حالا باید فکری برای تروریست‌های وحشی غرب بکنند. آنها باید بدانند گلوله‌های تعصب‌ و تنفر و نژادپرستی‌، تعصب و تنفر و نژادپرستی به بار می‌آورد و حال جهان را از آنچه است، بدتر و بدتر خواهد کرد.

مسلمانان هم حالا باید بهتر از گذشته بدانند که اختلافات و چنددستگی‌‌ و مشغول شدن‌شان با هم چه پیامدهای سهمگینی می‌تواند داشته باشد. آنان باید باور کنند که در شرایط کنونی بیش از پیش به اتحاد و همدلی و هم‌زبانی نیاز دارند و اگر تکانی به خود ندهند این اتفاقات تلخ تکرار خواهند شد.

نویسنده: یعقوب شه‌بخش

منبع: قلم، ادب، فرهنگ…