سوال: آیا در کفاره ي قسم می توان به بیست نفر در یک وعده غذا داد؟ پاسخ: در کفاره قسم شرط است که به ده فقیر دو وعده غذا داده شود لذا اگر کسی به جای ده نفر به بیست نفر یک وعده غذا بدهد کفاره ادا نمی شود. منابع: ۱- وفی الرد تحت قوله […]

سوال: آیا در کفاره ي قسم می توان به بیست نفر در یک وعده غذا داد؟

پاسخ: در کفاره قسم شرط است که به ده فقیر دو وعده غذا داده شود لذا اگر کسی به جای ده نفر به بیست نفر یک وعده غذا بدهد کفاره ادا نمی شود.

منابع:

۱- وفی الرد تحت قوله (عشرةمساکين)واذاغدی مسکیناوعشی غیره عشرة ایام لم یجزه لانه فرق طعام العشرة علی عشرین کما اذا فرق حصةالمسکین علی مسکینین. ردالمحتار علی الدرالمختار،اثر:محمد امین الشهیربابن عابدین، متوفي ۱۲۵۲، کتاب الایمان، مطلب کفارةالیمین، ۵/۵۲۳ و۵۲۴، ط: مکتبه رشیدیه.

۲- وفی الحجةولو اعطی عشرین مناخبزاعشرین نفرالایجوزویجوز. الفتاويالتاتارخانیة، اثر:الشیخ الامام فریدالدین عالم بن علاء الاندرپتی الدهلویالهندی، متوفی، ۷۸۶، کتاب الایمان، الفصل السابع والعشرون فی کفارةالیمین، ۶/۳۰۲، ط: مکتبه فاروقیه.