نویسنده: سنت آنلاین
پاک گُشتانک
4 آگوست 2021
بدون دیدگاه

پاک گُشتانک

حدیث الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ ». رجانک: ایمان داریں انسان دوست دارگَے جاہ انت و ھچ پیمیں شَرّی و وَشّی نیست ماں آ کَسا کہ دوست نداریت(دگران) و دوست دارگ نبیت۔ “إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع”، رجانک: ساز و ڈھل و آواز منافقیا ماں دلا…..

بلوچی گالانی بزانت
4 آگوست 2021
بدون دیدگاه

بلوچی گالانی بزانت

اے لبزاں بہ زان ات ءُ کارمرز بہ کن ات! مِنّت وار: سپاس وار. سپاس گذار بُنگیج: شروع . بِندات: ابتدا رودراتک: مشرق روبرکت: مغرب گامگیج: اقدام مَڑا: شرافت. تعارف. ژَند: خستہ. ٹگلینگ: عوض کردن مَلگور / مَھپَر / بیک / مید: مو سَسّا: فکر رودینگ: پرورش ردوم دَیَگ: پرورش دادن بے برمش: ساکت بے…..

بلوچی بتل/ ضرب المثل
3 آگوست 2021
بدون دیدگاه

بلوچی بتل/ ضرب المثل

۱_ واب کلاتانی واجھاں بے سوب کن انت. ۲_ شیرا تولگَے لاپا جاگاہ نہ بیت. ۳_مرتگ اَنت شیر کہ ھَراں تولگ ور اَنت . ۴_لگور نه مال وتیگ اِنت نیکہ زال. ۵_ کلمپُر و زھریں کَرگ کسی دلَے درمان نہ بیت. ۶_عاقل وتی زھم و اسپَے توصیفا کنت بے عقل وتی جن و جند ئے.

مهارت‌های مؤثر در یادگیری
3 آگوست 2021
بدون دیدگاه

مهارت‌های مؤثر در یادگیری

مطالعه نخستین گام در راستای آموختن و فراگرفتن است که انسان به وسيله آن می‌تواند در تمام مراحل زندگی فردی و اجتماعی خویش مفيد و مؤثر واقع شود. مهارت مطالعه در سازماندهی، به‌دست آوردن اطلاعات جدید و حفظ اطلاعات دارای نقش مؤثری است. بین یادگیری و مطالعه رابطهٔ تنگاتنگ و مستقیمی وجود دارد، می‌توان این…..

اولیں بلوچے که مسلمان بوت
3 آگوست 2021
بدون دیدگاه

اولیں بلوچے که مسلمان بوت

شهسوار (سیاه سوار) بلوچ بامردے اَت که بازیں وهدے گوں ۱۰۰۰ نفر سربازا ماں یزدگردَے سپاها ایرانَے بادشاهَے هزمتا گُلائیش ات. اے واجه مهتر ابو موسی اشعری رضی الله عنه ئے دستا مسلمان بوت. وهدے که یزید وتی بادشاهے وهدا بے پرواهی کُت و سَوَب بوت که رسول الله (صلی الله علیه و آله و…..

شعر و لچہ
3 آگوست 2021
بدون دیدگاه

شعر و لچہ

قرآنا یاد بگر قرآنا یاد بگر جوان ، نوراِن پدا هدایت اِن اے مؤمنانی ٹیکی اِن دائم شفا و رحمت اِن آ محشرا تی تاج بیت ، درد و غمَے علاج بیت بِلّے ادا تو بیدرَے ، اودا تی قدر و قیمت اِن حسرت مَوَر که دیگران ، مال هست و زرّ و جایداد قرآن…..

نمازَے پروشوکاں
3 آگوست 2021
بدون دیدگاه

نمازَے پروشوکاں

۱-ماں نمازا گپ کَنَگ تُری کہ پہ بے خیالی ببیت یا کہ ماں وابا ببیت نمازا پروشیت. ۲-ماں نمازا چُشیں چیزے لوٹَگ کہ آئی لوٹگ و طلب چہ بَندَگاں بوت کَنت . ۳-ماں نمازا آہ و نالہ کَنَگ و پہ مشکل و نگیگی یے کہ پیش آتکگ تُرُندیں گریوگ،‌ بلے چہ جھنم و بھشتَے یاد…..

اهل حق را وهّابی گفتن بهتان است
2 آگوست 2021
بدون دیدگاه

اهل حق را وهّابی گفتن بهتان است

حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تهانوی رحمه الله می‌فرماید: اهل بدعت ما را وهّابی می‌گویند، اما هنوز ما نفهمیدیم که به چه مناسبت ما وهابی هستیم. وهّابی اولاد محمد بن عبدالوهاب را گویند یا متّبعین او را، حالات محمد بن عبدالوهاب مدوّن است و هر کس کتابهایش را بخواند، متوجه می‌شود که نه از…..

حدیث
2 آگوست 2021
بدون دیدگاه

حدیث

النساء حبائل الشیطان۔ رجانک: جنیں آدماں شیطانَے دام اَنت۔ شرح: پہ مردیں آدمانی گمراہ کنگا و آیانی دامَے دَور دَیَگا جنیں آدم سَوَب و وسیلہ اَنت۔ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ؛ و الئودد الی الناس نصف العقل؛ و حُسن السوال نصف العلم۔ رجانک: ماں حرج کَنَگا میانہ و پہ اندازہ خرج کَنَگ زندگے نیم انت…..

بلوچی بتل
2 آگوست 2021
بدون دیدگاه

بلوچی بتل

بہ چـار، بہ چـنڈ، بہ گِـند و بہ نِـند بـزانت: اے بتل پـژدری قصہ چوش اِنت ڪہ یڪ درامدیں مردے پہ سوداگری یا باریں پہ دگہ ڪارے مدام یڪ میتگے رو آ ڪُتگ اَت. آخرا آ ھمے بازارَے مردماں ڪم ڪم پجّـاروڪ بیت، بلے مردماں آ شرّی سرا نہ زانتـگ اَت و آئیا ھم شرّی…..