آخرین پیامبران Archives - سنت آنلاین
پیامبر محبوب و مهربانم! ۰۷ آبان ۱۳۹۷

پیامبر محبوب و مهربانم!

پیامبر محبوب و عزیزتر از جانم! به یاد روزهایی که در راه دین چه مشقت‌ها را که تحمل نکردی و چه گستاخی‌هایی را که به جان نخریدی و بهر اعتلای سخن حق، خود را در چه مخاطره‌هایی که نینداختی. دنیا را به تو تقدیم کردند تا دست از دعوتت برداری، اما تو گفتی که من […]