آزادی دینی و مذهبی Archives - سنت آنلاین
مظلومان عصر حاضر ۲۳ مرداد ۱۳۹۹

مظلومان عصر حاضر

اگر نظری گذرا بر جغرافیای کنونی جهان بیفکنیم، درخواهیم یافت که ظلم و ستم بر بسیاری از اقلیت‌های مسلمان سایه افکنده است. یکی از این اقلیت‌های مسلمان؛ مسلمانان اویغور هستند و در کشور کمونیستی و پرجمعیت چین قرار دارند، مسلمانان اویغور ترک‌تبار و دارای جمیعتی ده میلیونی هستند و در استان سین‌کیانگ سکونت دارند. مسلمانان […]