آواز Archives - سنت آنلاین
پاک گُشتانک ۱۳ مرداد ۱۴۰۰

پاک گُشتانک

حدیث الْمُؤْمِنُ مَأْلَفٌ وَلاَ خَيْرَ فِيمَنْ لاَ يَأْلَفُ وَلاَ يُؤْلَفُ ». رجانک: ایمان داریں انسان دوست دارگَے جاہ انت و ھچ پیمیں شَرّی و وَشّی نیست ماں آ کَسا کہ دوست نداریت(دگران) و دوست دارگ نبیت۔ “إن الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع”، رجانک: ساز و ڈھل و آواز منافقیا ماں دلا […]