احترام به مذاهب Archives - سنت آنلاین
وحدت و نماز جداگانه سنى و شيعه! ۱۰ آذر ۱۳۹۷

وحدت و نماز جداگانه سنى و شيعه!

نماز جماعت مستقل سنى و شيعه منافى با اصل وحدت نيست؛ بلکه اقامه نماز جماعت جداگانه دو مذهب حتى در يک سالن نشانه همزیستی مسالمت‌آمیز و آزادى مذهبى و تحمل يکديگر و دادن حق عبادت مستقل به يکديگر است. هيچ جاى ايراد ندارد، بلکه لازم است که هر فرقه کنار فرقه ديگر مطابق فقه خود، […]