احکام شرعی تشهد Archives - سنت آنلاین
سجده سهو برای کسی که از تشهد بلند می شود دوباره می نشیند ۲۴ تیر ۱۳۹۹

سجده سهو برای کسی که از تشهد بلند می شود دوباره می نشیند

سوال:  اگر شخصی در قعده اخیر تشهد را خواند، بعد سهوا بلند شد و بعد دوباره به قعده برگشت بفرمائید آیا التحیات را بخواند وبعد سجده سهو کند یا خواندن التحیات لازم نیست؟ جواب: برگشت، سجده سهو کند وبعد تشهد را بخواند وسلام دهد. منبع: ۱-(وان قعد فی الرابعة) مثلا قدر التشهد (ثم قام عاد […]