احکام کفارات قسم Archives - سنت آنلاین
کفاره قسم فقه احناف ۲۶ خرداد ۱۳۹۹

کفاره قسم فقه احناف

سوال: آیا در کفاره ي قسم می توان به بیست نفر در یک وعده غذا داد؟ پاسخ: در کفاره قسم شرط است که به ده فقیر دو وعده غذا داده شود لذا اگر کسی به جای ده نفر به بیست نفر یک وعده غذا بدهد کفاره ادا نمی شود. منابع: ۱- وفی الرد تحت قوله […]