اختلاف مزاج Archives - سنت آنلاین
اختلاف عید زاهدان و چابهار اختلاف مزاج است نه سیاست و نه قدرت! ۰۵ اردیبهشت ۱۴۰۲

اختلاف عید زاهدان و چابهار اختلاف مزاج است نه سیاست و نه قدرت!

علما در طول تاریخ در تطبیق احکام اسلامی بر حوادث و رخدادها مزاج‌های متفاوتی داشته‌اند؛ برخی آسان‌گیر و برخی مزاج‌شان احتیاط فوق العاده است؛ به طور مثال در سنن ترمذی آمده است: «دو نفر از اصحاب پیامبر صلی الله علیه وسلم بودند یکی زود افطار می‌کرد و زود نماز می‌خواند و دیگری احتیاط می‌کرد و […]