ادکلن Archives - سنت آنلاین
حکم استفاده از ادکلن‌های امروزی ۱۸ تیر ۱۴۰۲

حکم استفاده از ادکلن‌های امروزی

ادکلن های امروزی ظاهرا مواد ناپاکی ندارند لذا حکم بر پاکی آنها داده می شود، و اگر مشخص شود که مواد ناپاکی دارند، پس ناپاک هستند.