ازدواج مسیار Archives - سنت آنلاین
حکم نکاح مسیار ۲۱ خرداد ۱۴۰۲

حکم نکاح مسیار

نکاح مسیار آن است که مرد، زنی را در حضور شهود و با مهریه و سایر شروط مربوط به نکاح دائم، رسمی و اسلامی خود دربیاورد، ....