استاد پسند Archives - سنت آنلاین
شعر انتخابات، با ترجمۂ بلوچی ۲۳ خرداد ۱۴۰۰

شعر انتخابات، با ترجمۂ بلوچی

تب و تاب انتخابات و دردهای همیشگی مردم بلوچ تا به کی مادرانم روانی شوند؟! کودکان وطن آسمانی شوند؟! برکه ی خشک یا هوتک پر ز آب موجب رنجش زندگانی شوند؟! گاندوان گرسنه، حفاظت شده باعث و بانی مرگ آنی شوند؟! تا به کی در کنار بزرگ آب ها شهرها کوزه ای آبرسانی شوند؟! تا […]