«استقلال»، «آزادی» و «جمهوری اسلامی» Archives - سنت آنلاین
انقلاب و اهل‌سنت ۱۶ بهمن ۱۳۹۷

انقلاب و اهل‌سنت

انقلاب یعنی تحول  و دگرگونی فردی، جمعی, روحی، ظاهری، باطنی، ملی، مذهبی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، کارگری و توده‌ای بیشتر جنبه مثبت را دارد، هرچند نمی‌توان نسبت به آینده‌اش اطمینان داشت. انقلاب ایران هم به عنوان یکی از پدیده‌های مهم قرن بیستم  را نمی‌توان محدود به مذهب، ملت، وحزب وگروه خاصی منحصر نمود. انقلابی فراگیر که […]