اسرا Archives - سنت آنلاین
ممكن بودن معجزه اسرا و معراج از نظر عقل ۰۸ خرداد ۱۳۹۹

ممكن بودن معجزه اسرا و معراج از نظر عقل

مردم به خواص طبيعي اشيا انس گرفته و قوانين جاري خداوند در طبيعت را كه گردش آسمانها و زمين بر آنها قرار گرفته است، به آساني پذيرفته و مي‌پذيرند. حال، اگر پديده‌هاي اعجازآميزي چون اسرا و معراج در قرآن بيان شده است، لزومي ندارد كه آن را حتماً تابع قوانين مادي و مشهور گنجانده و […]