اسلامی زکات Archives - سنت آنلاین
مبنای محاسبه زکات در فقه اهل سنت ۳۰ فروردین ۱۳۹۹

مبنای محاسبه زکات در فقه اهل سنت

مطابق با مصوبه مجمع فقهی اهل سنت ایران، هر شخصی که 87 گرم و 479 سوت ( هشتاد هفت گرم و نیم ) طلا یا به اندازه همین مقدار طلا، پول و سرمایه داشته باشد و بر آن یک سال قمری گذشته باشد، زکات بر وی واجب می شود.