الدعاء مخ العبادة Archives - سنت آنلاین
دعا، زیباترین سلاح‌ روی زمین ۲۰ آبان ۱۳۹۷

دعا، زیباترین سلاح‌ روی زمین

دکتر آلکسیس کارل، می‌گوید:«نیایش اصولا کشش روح به سوی کانون غیرمادی جهان است. به طور معمول، نیایش عبارت است از تضرع و ناله مضطربانه و طلب یاری و استعانت، و گاهی یک حالت کشف و شهود روشن و آرام درونی و مستمر و دورتر از اقلیم همه محسوسات است. به عبارت دیگر می‌توان گفت که: […]