امام متقیان Archives - سنت آنلاین
محمد «پیامبر خاتم» ۲۵ مرداد ۱۳۹۹

محمد «پیامبر خاتم»

پس خدا بر ما شریعت ختم کرد /*/ بر رسول ما رسالت ختم کرد رونق از ما محفل ایام را /*/ او رسل را ختم و ما اقوام را خدمت ساقی گری با ما گذاشت /*/ داد ما را آخرین جامی که داشت لا نبی ز احسان خداست /*/ پردۀ ناموس دین مصطفی است محمد […]