اولویت علم بر عمل Archives - سنت آنلاین
اولویت‌های عمل اسلامی ۲۳ آذر ۱۳۹۷

اولویت‌های عمل اسلامی

منظور از فقه اولویات قرار دادن دقیق و عادلانه هر یک از احکام، ارزش‌ها و اعمال در جایگاه اصلی خود می‌باشد، آنگاه بر اساس معیارهای صحیح شرعی که در پرتو نور تابناک وحی الهی و نور عقل «نور علی نور» به این معیارها آشنائی حاصل می‌شود و به ترتیب اولویت، یکی بر دیگری مقدم می‌گردد، […]