اینترنتی Archives - سنت آنلاین
بدترین وقت کش! ۳۰ آبان ۱۳۹۷

بدترین وقت کش!

موبایل اینترنت دار، ملخ ویرانگری است که تمام برگ‌های عمر را می‌خورد. بی‌رحم‌ترین مزاحم خانوادگی و زناشویی است که فرصت صله رحمی و محبت زناشویی را می‌گیرد. اگر استفاده از آن صحیح و بدون افراط باشد باز هم مانع کارهای واجب و مخل امور مهم‌تر است. اگر شیطنت این دیو نمی‌بود بسیاری از فتنه‌ها پیش […]