ایوب دهبالایی Archives - سنت آنلاین
سرور کائنات حضرت محمّد مصطفى صَلَّى اللهُ عَلیهِ وَسَلَّم ۲۲ دی ۱۳۹۷

سرور کائنات حضرت محمّد مصطفى صَلَّى اللهُ عَلیهِ وَسَلَّم

آیه آیه همه جا عطر جنان می‌آید /*/ وقتی از حُسن تو سخن به میان می‌آید جبرئیلی که به آیات خدا مانوس است /*/ بشنود مدح تو را با هیجان می‌آید نمی‌دانم از کجا شروع کنم ای سرور عالی‌قدر ﷺ! می‌ترسم اجل امان ندهد و فرصت نباشد… پس در همین ابتدا می‌گویم ای سر و […]