بارندگی و توحيد Archives - سنت آنلاین
بارندگی و توحيد ۱۹ دی ۱۳۹۷

بارندگی و توحيد

در امر باران هيچ حکومت، سپاه و قدرت داخلی و خارجی به اندازه سر سوزن دخالت ندارد. اگر قدرت داخلی يا خارجی کوچکترين نقش ظاهری می‌داشت کسی از الله تعالی درخواست آب نمی‌کرد و همه به دنبال دولت و سازمان بين الملل سرگردان می‌بودند و فکر نکنم که به مناطق محروم قطره‌ای آب می‌رسيد بلکه […]