بدبختی واقعی Archives - سنت آنلاین
خوشبختی و بدبختی واقعی ۲۶ مهر ۱۳۹۳

خوشبختی و بدبختی واقعی

اگر خبرنگاری از تک تک مردم این سؤال را بپرسد که شما در زندگی به دنبال چه چیزی هستید و برای به دست آوردن چه چیزی تلاش می‌کنید و می‌خواهید به چه چیزی برسید؟ یا بپرسد: شما در زندگی از چه چیزی بیزارید و می‌ترسید گرفتار آن شوید؟ جواب‌ها هر چند ممکن است ظاهراً گوناگون […]