برگزاری رفراندوم Archives - سنت آنلاین
برگزاری رفراندوم یعنی احترام به ملت شریف ایران ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
استاد عبدالحکیم سیدزاده نوشت:

برگزاری رفراندوم یعنی احترام به ملت شریف ایران

رفراندوم یعنی احترام به ملت شریف ایران