بلوچی در برگ لوٹیت Archives - سنت آنلاین
 وصف نبی صلی الله علیه و آله و سلم ۰۴ آبان ۱۴۰۰

 وصف نبی صلی الله علیه و آله و سلم

دوشی درائیں بُلبُلاں چَرز و چَلول و شانتُلاں ھر جا ماں سرسبزیں گُلاں آواز ونتگ چہ دلاں بلغ العُلی بکمالہ شوانگ گوں میشانی رمگ دھگاں ماں شھرانی دمگ ورنای و پیرانی گَلَگ ھوری گوشنت انت یاالگ کشف الدجی بجمالہ روژنائیں روچ و شپ تھار ڈکّالَے موسم یا بھار ماھم کنین صلوات و جار ذکرِ نبیِّ […]

 الله که بدَنت دیر نبیت ۰۱ آبان ۱۴۰۰

 الله که بدَنت دیر نبیت

یک‌روچے نیشابورَے بادشاه په سیل و گردگا چه شهرا در بوت. ڈن چه شهرا یک میان‌سالیں دهکانے دیستی که وتی ڈگار و زمینانی سرا گلائیش اَت. بادشاه هما دمانا وتی قصر و شاهی‌گِسا پچ ترّت و گوشتی: بروِت هما دهکانا بگرت و بیارت. بزّگیں دهکاں گوں ترس و بیم یهت و بادشاهَے تهتَے دیما اوشتات. […]