به مناسبت غديرخم Archives - سنت آنلاین
نگاهی کوتاه به روزهٔ غدیر خم از منظر اهل‌سنت ۰۵ مرداد ۱۴۰۰

نگاهی کوتاه به روزهٔ غدیر خم از منظر اهل‌سنت

پیامی از طرف یکی از مخاطبان کانال دربارهٔ روزهٔ روز غدیر خم و از منابع خود اهل‌سنت آمده بوداریخ بغداد (٩/ ٢٢١، ت. بشار، ط. دارالغرب) آورده است و خطیب معروف به ”حاطب لیل“ است؛ یعنی سره و ناسره را با هم جمع می‌کند و تحقیق و حکم حدیث یا روایت تاریخی را برعهدهٔ خود […]

اگرها و چراهای غدیر خم! ۱۸ مرداد ۱۳۹۹

اگرها و چراهای غدیر خم!

به مناسبت غديرخم، در تأملى عميق فرونشستم؛ سؤالاتی چند ذهنم را به خود مشغول كرد؛ سؤالاتى که جبراً انسان را به سوى حق سوق می‌دهند و حقيقت را بسان آفتاب می‌تابانند. به راستى که بر چهرهٔ آفتاب نمی‌توان نقاب زد. آفتاب آمد دليل آفتاب گر دليلت بايد از وى رومتاب اينك آن را برای خوانندگان […]