بھشت Archives - سنت آنلاین
بھشت و جھنم نزیک انت ۰۶ اسفند ۱۳۹۹

بھشت و جھنم نزیک انت

چه ابن مسعود رضی الله عنه روایت انت که : پیامبر صلی الله علیه وسلما گوشتگ : بهشت چه کَوشَے تسمه و بندا په شما نزیکترانت و همے وڑا جهنم. شرح : ابن جوزی رحمه الله گوشیت : حدیثَے بزانت اش انت بهشتَے کَٹّگ آسان انت و آ بس گوں نیتَے وش کنگ و عبادتا […]