بینش قرآن Archives - سنت آنلاین
نزول تدريجي قرآن كريم ۱۷ خرداد ۱۳۹۹

نزول تدريجي قرآن كريم

نياز انسان به وحي خداوند متعال، انسان را در اين جهان براي آزمايش آفريده است؛ هم‌چنين وظايفي به عهده او واگذار نموده و تمام كاينات را به خدمت او گمارده است. لذا انسان پس از ورود به اين جهان، ناگزير از انجام دو امر مي‌باشد: نخست اين‌كه از جهان، اشيا و موجوداتِ آفريده شده‌ي در […]