تاثیر و نقش رسانه و فضای مجازی در حاکمیت Archives - سنت آنلاین
تاثیر و نقش رسانه و فضای مجازی در حاکمیت ۱۸ دی ۱۳۹۷

تاثیر و نقش رسانه و فضای مجازی در حاکمیت

در حوزه ادبیات مربوط به دموکراسی، ارتباطِ میان دموکراسی و رسانه واقعیت مهمی است که به صورت مشخص این سوال را در ذهن ما مطرح می‌کند که رسانه‌ها چه نقشی در نظامهای دموکراتیک دارند؟ سر منشأ این سوال از آنجاست که دموکراسی، نظامی سیاسی شناخته می‌شود که در آن حاکمیت از آنِ مردم است و […]