تاریخ و پیشینه قربانی Archives - سنت آنلاین
تاریخ و پیشینه قربانی ۰۴ تیر ۱۳۹۳

تاریخ و پیشینه قربانی

قربانی از زمان‌های قدیم در دیانت‌های مختلف و مذهب‌های متفاوت رایج بوده و شریعت اسلام آن عادات و رسومی را که موافق قوانین اسلام نبوده، اصلاح نموده، اما اصل قربانی را ثابت گذاشته است. قربانی‌هایی که در قدیم به واسطه‌ی تقرب به خدا انجام می‌گرفت، به حسب زمان و محل تفاوت داشت و نخستین قربانی‌ای […]