تحصیلات مختلط دانشگاهی Archives - سنت آنلاین
دختران و تحصیلات مختلط دانشگاهی! ۱۳ آبان ۱۳۹۷

دختران و تحصیلات مختلط دانشگاهی!

اسلام زن را انسان درجۀ یک می‌داند و آن را گرامی داشته و از این جهت حجاب را مشروع نموده است در حالیکه ملل سابق کمترین حق انسانی برای زن معتقد نبودند. زن در اسلام بسان مرد مکلف به کسب ایمان و عمل است و در کسب ثواب سهم او مساوی با مرد است؛ الله […]