تخریب منازل Archives - سنت آنلاین
تخریب زمین تعاونی مسکن اساتید دارالعلوم زاهدان ۲۰ تیر ۱۴۰۲

تخریب زمین تعاونی مسکن اساتید دارالعلوم زاهدان

سحرگاه امروز سه‌شنبه (20 تیرماه 1402) نیروهای وابسته به برخی ارگان‌ها زمین تعاونی مسکن اساتید دارالعلوم زاهدان واقع در حاشیه این شهر را تخریب کردند.