ترویج دانش Archives - سنت آنلاین
نقش مادر در ترویج دانش و تعمیر زندگی ۲۹ آبان ۱۳۹۷

نقش مادر در ترویج دانش و تعمیر زندگی

امام ابوالقاسم یوسف بن حمزه سهمی (ت ٤۲۷ هـ.ق) در کتاب تاریخ جرجان (ص ۳۹۶)، ضمن نام یوسف بن یونس جرجانی روایتی را که وی از عبدالرحیم بن حبیب و ایشان از وکیع بن جراح – رحمهم الله- آورده است نقل می‌کند که وکیع فرموده است: باری، مادرِ گرامی سفیان ثوری -رحمهماالله- به فرزندش از […]