تعصب Archives - سنت آنلاین
۲۱ مرداد ۱۳۹۹

تعصب زنجیره‌ای منحوس و کُشنده

یکی از عوامل مهمِ محبت و دوستی شناخت و آشنایی با همدیگر است. خدای مهربان به بندگانش لطف کرده و استعداد شناخت را در وجودشان نهاده است‌. او تعالی بندگانش را روی کرهٔ خاکی ناشناخته نیافریده است، بلکه آن‌ها را به‌صورت زن و مرد در قالب قوم و قبیله قرار داده تا از این طریق […]

وبای تعصبات قومی و مذهبی؛ چه باید کرد؟ ۰۹ مرداد ۱۳۹۹

وبای تعصبات قومی و مذهبی؛ چه باید کرد؟

تعصب یکی از رذائل اخلاقی است که مایهٔ دوری از حق و محروم شدن از سعادت می‌شود. «تعصب» و «عصبیت» در اصل از مادهٔ «عصب» به معنی رگ‌ها و پی‌هایی است که مفاصل را به هم ارتباط می‌دهد، سپس هرگونه ارتباط و به هم پیوستگی را تعصب و عصبیت نامیده‌اند،اما معمولاً این لفظ در مفهوم […]