تغییر ساختار یا تعیین چهارچوب Archives - سنت آنلاین
تغییر ساختار یا تعیین چهارچوب ۱۵ اسفند ۱۳۹۷

تغییر ساختار یا تعیین چهارچوب

چندیست جامعهٔ ایرانی و دولت‌مردان از وجود حفره‌های بزرگ مشکلات در سیستم مدیریتی، اجرایی، نظارت و حتی قانون‌گذاری کشور می‌گویند و هر از گاهی یکی از مسولین رده بالای کشوری دم از شروع پروسه‌ای برای تغییر این ساختار می‌زند ولی هنوز فیلم سخنانش در فضای مجازی پخش نشده هجمهٔ تحلیل‌ها و برداشت‌ها در داخل و […]