توحید ألوهیت Archives - سنت آنلاین
توحید و مراتب آن ۰۷ آذر ۱۳۹۷

توحید و مراتب آن

تعریف لغوی توحید توحید در لغت: مصدر فعل «وَحَّدَ یُوَحِّدُ» است، به معنای یك قرار دادن چیزی (لسان العرب، ماده وحد؛ القاموس المحیط: ۱/۳۴۳). تعریف اصطلاحی توحید و اقسام آن در اصطلاح عبارت است از: ایمان و اعتقاد به وجود اللّٰه، و وحدانیت او در ألوهیت و ربوبیت و اسما و صفاتش. پس توحید با […]