توسل از منظر اهل سنت Archives - سنت آنلاین
توسل از منظر اهل سنت ۲۳ آبان ۱۳۹۷

توسل از منظر اهل سنت

یکی از مباحث داغ در محافل اعتقادی، مبحث توسل به اشخاص است که برخی از صوفیان در به کار بردن آن بی‌نهایت افراط نموده‌اند؛ حتى برخی به مرز شرک رسیده‌اند و از سویی دیگر، برخی تندروان مذهبی متشددین معاصر آن را مطلقا شرک و حرام می‌دانند؛ گروه اول افراط و گروه دوم تفریط نموده است. […]