برچسب: توقف قطار وحدت در ایستگاه اول
توقف قطار وحدت در ایستگاه اول
24 نوامبر 2018
بدون دیدگاه

توقف قطار وحدت در ایستگاه اول

شاید امروز مسلمانان از هر زمان دیگری بیشتر در انزوا و ضعف قرار دارند که این موضوع بعد از شکست‌های امپراطوری عثمانی در تاریخ معاصر و چند صده گذشته بی‌سابقه بوده است. ولی جای تعجب آنجاست این ضعف نه به‌خاطر تهاجم مستقیم امپراطوری بریتانیا و روسیه تزاری و کشورهای اروپایی به سرزمین‌های اسلامی، بلکه به‌خاطر…..