توقف قطار وحدت در ایستگاه اول Archives - سنت آنلاین
توقف قطار وحدت در ایستگاه اول ۰۳ آذر ۱۳۹۷

توقف قطار وحدت در ایستگاه اول

شاید امروز مسلمانان از هر زمان دیگری بیشتر در انزوا و ضعف قرار دارند که این موضوع بعد از شکست‌های امپراطوری عثمانی در تاریخ معاصر و چند صده گذشته بی‌سابقه بوده است. ولی جای تعجب آنجاست این ضعف نه به‌خاطر تهاجم مستقیم امپراطوری بریتانیا و روسیه تزاری و کشورهای اروپایی به سرزمین‌های اسلامی، بلکه به‌خاطر […]