توکل Archives - سنت آنلاین
با اُمید و توکل به خدای مهربان، کارها درست می‌شوند ۱۸ شهریور ۱۳۹۹

با اُمید و توکل به خدای مهربان، کارها درست می‌شوند

یکی از صفات بارز و برجستۀ بندگان نیک خدا، توکل و اُمید به ذات او تعالی است. انسان‌های متوکل و امیدوار به رحمت‌های خدای بخشنده، نسبت به آنانی که فاقد این دو صفت والا هستند، بیشتر از زندگیشان بهره می‌برند و نگاهشان به زندگی و حل گرفتاری‌ها متفاوت‌تر است. این دسته از انسان‌ها همواره شکر‌گزار […]