جمهوریت Archives - سنت آنلاین
برگزاری رفراندوم یعنی احترام به ملت شریف ایران ۱۷ خرداد ۱۴۰۲
استاد عبدالحکیم سیدزاده نوشت:

برگزاری رفراندوم یعنی احترام به ملت شریف ایران

رفراندوم یعنی احترام به ملت شریف ایران

جمهوریت بدون مشارکت اقوام در مدیریت کشور معنی ندارد ۲۸ دی ۱۴۰۱
استاد عبدالحکیم سیدزاده نوشت:

جمهوریت بدون مشارکت اقوام در مدیریت کشور معنی ندارد

در جمهوری اسلامی، جمهوریت بدون مشارکت اقوام و اسلامیت، بدون مشارکت اهل‌سنت در مدیریت کشور معنی ندارد.